baner

Autor: redakcja UMJG

31.3.2023 - 10:18

Historia symboli i nasze tradycje nakręcają uczniów Dwójki.

W czasie finału XVII edycji konkursu “Znam historię polskich symboli narodowych” uczestnicy zmierzyli się z testem zawierającym 50 zamkniętych pytań  dotyczących historii Polski od XVIII wieku. Następnie wysłuchali wykładu na temat powojennej historii Wrocławia, obejrzeli  koncert historii śpiewanej zorganizowany przez wrocławską delegaturę IPN. Było to nagrodą i satysfakcją dla uczniów „Jeleniogórskiej Dwójki” uczestniczących w uroczystej gali ogłoszenia wyników. Pomimo włożonego wysiłku, solidnych przygotowań i pięknej, aczkolwiek trudnej rywalizacji przy olbrzymiej konkurencji uczniowie Dwójki nie zdobyli tytułów laureatów konkursu. Swoim jednak udziałem w tym współzawodnictwie osiągnęli ogromny sukces dla Szkoły i Miasta.

O ile w Konkursie oczekiwano od uczestników sporego zakresu wiedzy historycznej, o tyle realizacja projektu Unii Europejskiej "Nasze tradycje" wymagała umiejętności tanecznych, właściwej koordynacji ruchowej i dbałości o jak najlepszą prezencję. Warsztaty prowadzone w trakcie realizacji projektu sprzyjały także nawiązywaniu nowych znajomości między polskimi i czeskimi uczniami. Tytuł warsztatów „Nasze tradycje” można odnieść w dwóch płaszczyznach: przygranicznej regionalnej polsko – czeskiej ale także w odniesieniu do placówki, którą uczestnicy reprezentowali. Przyjętą regułą i praktyką od lat w Szkole Podstawowej nr 2 jest szeroko prowadzona, na wysokim poziomie, edukacja muzyczna - taneczna i wokalna w zakresie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze na przełomie lutego i marca 2023 roku wzięli udział w eliminacjach szkolnych XVII edycji konkursu “Znam historię polskich symboli narodowych”. Do drugiego etapu zmagań dostali się Paweł Cebulski i Mikołaj Lechowski, którzy w ramach etapu powiatowego konkursu zobowiązani zostali do wykonania prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie z listy możliwych tematów dotyczący historii Polski. Paweł wykonał świetną prezentację o Żołnierzach Wyklętych, a Mikołaj o Polsce w NATO. W związku z wysoką punktacją za wykonaną pracę konkursową, Paweł i Mikołaj zakwalifikowali się do finału konkursu, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu. Szkoła Podstawowa  nr 2  jako jedyna reprezentowała Miasto Jelenia Góra w finale konkursu. W organizacji przedsięwzięcia partnerowali: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Rodzina Rodła Wrocław, Hufiec ZHP Wrocław, Wrocławski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 oraz Rada Rodziców SP 93.

Uczniowie - tancerze ze szkolnej reprezentacji tańca ludowego Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze w ostatnich dniach zakończyli udział w warsztatach tanecznych, wspólnie z zespołem z Czech w ramach projektu unijnego. Finał połączony z pokazem tanecznym odbył się w Libercu. Tancerze zaprezentowali układy taneczne, których uczyli się podczas wspólnych spotkań warsztatowych. Projekt "Nasze tradycje" był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Polska 2014-2020, Interreg V-A oraz ze środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Celem projektu było nawiązanie kontaktów i współpracy między mieszkańcami regionu Karkonoszy. Cel osiągnięty został w ramach działań projektowych poprzez realizację warsztatów tanecznych dla dzieci z Polski i Czech. Uczestnicy odbywali zajęcia w komfortowych warunkach między innymi dzięki zabezpieczeniu przez organizatorów dowozu autokarem oraz zapewnienie posiłków podczas spotkań. Partnerem z czeskiej strony był zespół folklorystyczny Jizerka z Liberca prowadzony przez instruktora Helenę Janouskovą. Ze strony polskiej prowadzącym był Grzegorz Gigiel - nauczyciel tańca ze Szkoły Podstawowej  nr 2 w Jeleniej Górze.
 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image