baner

Autor: redakcja UMJG

28.3.2023 - 14:58

Jeleniogórski półfinał konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” już pełnoletni.

W ostatnim dniu zimy, w poniedziałek 20 marca 2023 roku, przedszkolaki i uczniowie z regionu spotkali się na XVIII edycji Euroregialnego Konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”.

W gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze, młodzi ratownicy z przedszkoli i szkół podstawowych rywalizowali w sprawdzianie wiedzy w dwóch obszarach: „BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE – EDUKACJA EKOLOGICZNA” oraz „BEZPIECZEŃSTWO DNIA CODZIENNEGO”. Współzawodnictwo konkursowe rozgrywane było w czterech kategoriach poczynając od przedszkola: 17 drużyn dzieci najstarszych grup sześciolatków (tzw. klasy 0), 19 drużyn uczniów klas nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3 szkół podstawowych), 22 drużyny uczniów klas 4 - 6, oraz 28 zawodników najstarszych klas szkół podstawowych (7 -8). W najwyższej kategorii wiekowej konkurencje były rozgrywane indywidualnie.

Konkurs zorganizowany został, jak każdego roku, przez Euroregion Nysa pod patronatem Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy współpracy  wielu instytucji i placówek związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Celem konkursu jest od wielu lat podnoszenie poziomu świadomości i kultury bezpieczeństwa ekologicznego oraz utrwalanie u dzieci praktycznych umiejętności i nawyków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Zagadnienia konkursu obejmowały obszar wiedzy z udzielania pierwszej pomocy, zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, postaw proekologicznych, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz wielu innych kwestii związanych z bezpieczeństwem dnia codziennego. Zadaniem uczestników współzawodnictwa było wykazanie się tak wiedzą, jak i praktycznymi umiejętnościami sprawdzanymi na tzw. stacjach, prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, ratowników GOPR, WOPR, Pogotowia Ratunkowego, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz innych instytucji i służb związanych z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa. Zawodnicy musieli się także wykazać umiejętnością podejmowania praktycznych działań w sytuacjach trudnych.

W wyniku działań konkursowych wyłoniono liderów poszczególnych grup wiekowych:


Kategoria przedszkolnych starszaków:
1. Miejskie Przedszkole nr 19 Jelenia Góra - 95,5 pkt.
2. Miejskie Przedszkole nr 10 Jelenia Góra - 94,5 pkt.
3. Publiczne Przedszkole Mysłakowice - 90,5 pkt.


Kategoria nauczania wczesnoszkolnego klas I-III:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Jelenia Góra - 115,5
2. Szkoła Podstawowa nr 3 Kowary - 115,5
3. Szkoła Podstawowa Wojcieszów - 110,5.


Kategoria uczniów klas IV-VI SP:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Marciszów 77,00
2. Szkoła Podstawowa Janowice Wielkie 77,00
3. Szkoła Podstawowa Nowogrodziec 73,00


Kategoria indywidualna uczniów klas VII-VIII:
1. Szkoła Podstawowa Działoszyn (Michalina Stawiarska) - 128,5
2. Szkoła Podstawowa nr 11 Jelenia Góra (Łucja Smaruj) - 128,5
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Marciszów (Lena Pisarek) - 128,0.


Pracowicie i ogromnym zaangażowaniem odbywały się przygotowania do konkursowego półfinału. W ramach projektu „Uczę się bezpiecznie żyć” dzieci z  oddziałów zerowych  odbywały spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego podczas  których uczyły się bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, udzielania pierwszej pomocy, zasad prowadzenia rozmowy telefonicznej podczas informowania o zagrożeniach i sytuacjach trudnych przy połączeniu z numerem alarmowym.  Kolejnym etapem było wyłonienie trzyosobowych drużyn z poszczególnych grup, następnie komisja w placówkach wybrały w drodze konkursu najlepsze drużyny. Drużyny reprezentujące przedszkola i szkoły pod czujnym okiem opiekunów poszerzały swoje wiadomości z poszczególnych tematów wynikających z założenia programowego konkursu. Opiekunowie drużyn to bardzo często pasjonaci edukacji dla bezpieczeństwa, co przełożyło się na wysokie pozycje uzyskane przez uczestników współzawodnictwa. Drużyna SP nr 2 w kategorii klas I-III w składzie: Lena Dzikowska, Alicja Mamysz i Zofia Moroń spisała się znakomicie, sprawnie i racjonalnie reagując na pozorowane na stanowiskach zagrożenia. Dziewczęta doskonale wykonywały czynności ratownicze, rozumiejąc potrzebę niesienia pomocy poszkodowanym. Prezentowały postawy zgodne z etyką ekologiczną, podkreślając swoje aktywne uczestnictwo w środowisku przyrodniczym. Energiczne trzecioklasistki, pod opieką pana Jacka Kubickiego, wywalczyły pierwsze miejsce w etapie regionalnym. W kategorii klas VII - VIII uczennica SP nr 11 Łucja Smaruj zajęła 2 miejsce prezentując wysoki poziom zarówno wiedzy jak i umiejętności ratowniczych. Godne uznania i podziwu jest samodzielność podczas współzawodnictwa indywidualnego. Zawodnicy z najlepszymi wynikami awansowali do Finału Dolnośląskiego, który odbędzie się we Wrocławiu, już 15 maja. Tak wiec czasu nie zostało tak wiele. Wszyscy są dumni z sukcesu i obiecują nadal się doskonalić i uczyć nieść pomoc z najwyższymi standardami. Przedszkolakom, uczniom i ich opiekunom gorąco gratulujemy i życzymy sukcesów w postaci najwyższych miejsc podczas eliminacji finałowych we Wrocławiu!
 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image